ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ICT)..
ประกาศเมื่อ:08-03-2017 14:46:02 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน1180ครั้ง
ตารางรายวิชาติวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสำหรับนักเรียน..
ประกาศเมื่อ:08-03-2017 14:37:31 เขียนโดย : วราณัฐ สุทธิการณ์ อ่าน112ครั้ง
ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี..
ประกาศเมื่อ:27-02-2017 09:48:28 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน855ครั้ง
โปรแกรมรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560..
ประกาศเมื่อ:18-02-2017 15:54:51 เขียนโดย : วราณัฐ สุทธิการณ์ อ่าน1679ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2559..
ประกาศเมื่อ:14-02-2017 13:55:51 เขียนโดย : ประทีป จำปาศรี อ่าน68ครั้ง
แต่งตั้งเวรประจำวันในวันปฏิบัติราชการเวรประตู ปีการศึกษา 2559..
ประกาศเมื่อ:14-02-2017 13:53:14 เขียนโดย : ประทีป จำปาศรี อ่าน37ครั้ง
เวรยามรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 25..
ประกาศเมื่อ:14-02-2017 13:50:52 เขียนโดย : ประทีป จำปาศรี อ่าน31ครั้ง
โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2559..
ประกาศเมื่อ:13-02-2017 17:06:56 เขียนโดย : ประทีป จำปาศรี อ่าน35ครั้ง