ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ICT)..
ประกาศเมื่อ:12-03-2019 15:38:37 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน689ครั้ง
ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครองในระหว่างเ..
ประกาศเมื่อ:07-03-2019 16:48:08 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน147ครั้ง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินสวัสดิการภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี..
ประกาศเมื่อ:14-01-2019 14:41:42 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน203ครั้ง
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒..
ประกาศเมื่อ:10-01-2019 16:35:55 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน2356ครั้ง
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑..
ประกาศเมื่อ:30-04-2018 13:50:33 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน885ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนประเภทที..
ประกาศเมื่อ:05-04-2018 14:21:46 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน701ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑..
ประกาศเมื่อ:04-04-2018 19:29:19 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน772ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนประเภททั..
ประกาศเมื่อ:03-04-2018 20:17:36 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน2908ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนประเภทใน..
ประกาศเมื่อ:03-04-2018 20:15:37 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน1719ครั้ง
ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๑..
ประกาศเมื่อ:05-03-2018 16:07:07 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน374ครั้ง