หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินสวัสดิการภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี..
ประกาศเมื่อ:14-01-2019 14:41:42 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน7ครั้ง
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒..
ประกาศเมื่อ:10-01-2019 16:35:55 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน264ครั้ง
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑..
ประกาศเมื่อ:30-04-2018 13:50:33 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน766ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนประเภทที..
ประกาศเมื่อ:05-04-2018 14:21:46 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน573ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑..
ประกาศเมื่อ:04-04-2018 19:29:19 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน708ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนประเภททั..
ประกาศเมื่อ:03-04-2018 20:17:36 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน2861ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนประเภทใน..
ประกาศเมื่อ:03-04-2018 20:15:37 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน1681ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ICT)..
ประกาศเมื่อ:14-03-2018 16:06:31 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน1650ครั้ง
ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๑..
ประกาศเมื่อ:05-03-2018 16:07:07 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน359ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ..
ประกาศเมื่อ:06-02-2018 16:05:07 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน169ครั้ง