ประกวดราคาก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่ ๔๙ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาร..
ประกาศเมื่อ:14-12-2017 14:59:37 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน139ครั้ง
แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม SMOS..
ประกาศเมื่อ:15-07-2017 21:10:08 เขียนโดย : วราณัฐ สุทธิการณ์ อ่าน560ครั้ง
เวรยามรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2560..
ประกาศเมื่อ:26-05-2017 08:26:00 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน234ครั้ง
เวรยามรักษาสถานที่ราชการเวลากลางคืน ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2560..
ประกาศเมื่อ:26-05-2017 08:24:42 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน186ครั้ง
รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์..
ประกาศเมื่อ:14-04-2017 07:00:48 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน330ครั้ง
ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560..
ประกาศเมื่อ:05-04-2017 13:29:45 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน733ครั้ง
ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป..
ประกาศเมื่อ:04-04-2017 23:29:28 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน1332ครั้ง
ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ..
ประกาศเมื่อ:04-04-2017 23:18:16 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน753ครั้ง