ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ..
ประกาศเมื่อ:18-03-2020 12:41:16 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน124ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียน ม.๓ (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.๔ (โควตา) เพื่มเติม..
ประกาศเมื่อ:12-03-2020 15:03:11 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน183ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียน ม.๓ (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.๔ (โควตา)..
ประกาศเมื่อ:12-03-2020 15:00:39 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน121ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..
ประกาศเมื่อ:10-03-2020 12:41:19 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน69ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ICT)..
ประกาศเมื่อ:10-03-2020 12:36:22 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน696ครั้ง
ประกาศ เพื่อเฝ้าระวัง โควิด-19 COVID19..
ประกาศเมื่อ:06-03-2020 16:27:00 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน109ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖..
ประกาศเมื่อ:04-03-2020 12:31:11 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน310ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร..
ประกาศเมื่อ:14-02-2020 13:45:41 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน64ครั้ง
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ..
ประกาศเมื่อ:20-12-2019 16:17:25 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน94ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..
ประกาศเมื่อ:28-08-2019 09:23:06 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน92ครั้ง