ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภทส..
ประกาศเมื่อ:10-06-2020 19:30:49 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน307ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภทโค..
ประกาศเมื่อ:10-06-2020 19:27:46 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน299ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภททั..
ประกาศเมื่อ:10-06-2020 00:18:12 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน600ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภทใน..
ประกาศเมื่อ:10-06-2020 00:14:55 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน341ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภทที..
ประกาศเมื่อ:04-06-2020 10:06:45 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน442ครั้ง
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ..
ประกาศเมื่อ:25-05-2020 13:56:16 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน284ครั้ง
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ..
ประกาศเมื่อ:25-05-2020 13:53:48 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน277ครั้ง
ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ..
ประกาศเมื่อ:18-03-2020 12:41:16 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน257ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียน ม.๓ (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.๔ (โควตา) เพื่มเติม..
ประกาศเมื่อ:12-03-2020 15:03:11 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน362ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียน ม.๓ (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.๔ (โควตา)..
ประกาศเมื่อ:12-03-2020 15:00:39 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน230ครั้ง