ประกาศการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ..
ประกาศเมื่อ:25-02-2021 10:02:25 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน20ครั้ง
ประกาศแผนการรับนักเรียนระยะ 3 ปี..
ประกาศเมื่อ:25-02-2021 09:38:02 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน26ครั้ง
ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย..
ประกาศเมื่อ:05-02-2021 16:30:44 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน83ครั้ง
ประกาศมาตรการป้องกันในสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)..
ประกาศเมื่อ:31-01-2021 15:21:04 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน40ครั้ง
ประกาศการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)..
ประกาศเมื่อ:04-01-2021 15:59:40 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน207ครั้ง
ประกาศการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)..
ประกาศเมื่อ:02-01-2021 14:26:23 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน63ครั้ง
ประกาศการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ..
ประกาศเมื่อ:25-12-2020 14:37:51 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน72ครั้ง
ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน..
ประกาศเมื่อ:24-12-2020 23:13:01 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน15ครั้ง
ปฏิทินกำหนดการจัดกิจกรรมภาคเรียนที่๑,๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓..
ประกาศเมื่อ:09-11-2020 17:06:06 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน210ครั้ง
ประกาศการทดลองเปิดเรียนแบบ on site เต็มรูปแบบ..
ประกาศเมื่อ:14-08-2020 20:25:10 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน86ครั้ง