ปฏิทินกำหนดการจัดกิจกรรมภาคเรียนที่๑,๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓..
ประกาศเมื่อ:09-11-2020 17:06:06 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน166ครั้ง
ประกาศการทดลองเปิดเรียนแบบ on site เต็มรูปแบบ..
ประกาศเมื่อ:14-08-2020 20:25:10 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน71ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภทส..
ประกาศเมื่อ:10-06-2020 19:30:49 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน385ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภทโค..
ประกาศเมื่อ:10-06-2020 19:27:46 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน359ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภททั..
ประกาศเมื่อ:10-06-2020 00:18:12 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน677ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภทใน..
ประกาศเมื่อ:10-06-2020 00:14:55 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน384ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภทที..
ประกาศเมื่อ:04-06-2020 10:06:45 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน469ครั้ง
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ..
ประกาศเมื่อ:25-05-2020 13:56:16 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน303ครั้ง
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ..
ประกาศเมื่อ:25-05-2020 13:53:48 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน291ครั้ง
ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ..
ประกาศเมื่อ:18-03-2020 12:41:16 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน269ครั้ง