ประกาศการทดลองเปิดเรียนแบบ on site เต็มรูปแบบ..
ประกาศเมื่อ:14-08-2020 20:25:10 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน42ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภทส..
ประกาศเมื่อ:10-06-2020 19:30:49 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน358ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภทโค..
ประกาศเมื่อ:10-06-2020 19:27:46 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน344ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภททั..
ประกาศเมื่อ:10-06-2020 00:18:12 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน659ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภทใน..
ประกาศเมื่อ:10-06-2020 00:14:55 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน378ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนประเภทที..
ประกาศเมื่อ:04-06-2020 10:06:45 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน458ครั้ง
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ..
ประกาศเมื่อ:25-05-2020 13:56:16 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน294ครั้ง
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ..
ประกาศเมื่อ:25-05-2020 13:53:48 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน287ครั้ง
ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ..
ประกาศเมื่อ:18-03-2020 12:41:16 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน261ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียน ม.๓ (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.๔ (โควตา) เพื่มเติม..
ประกาศเมื่อ:12-03-2020 15:03:11 เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส อ่าน374ครั้ง