ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย

ประกาศโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กำหนดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ชดเชย 
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดังตารางดังต่อไปนี้


 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล
 ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 กลุ่มงาน : ผู้ดูแลระบบ
 เขียนวันที่ : 05-02-2021 16:30:44


สิ่งที่แนบมาด้วย : 110_2021-02-05.pdf
เปิดอ่าน : 83 ครั้ง
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-347280