โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2559

โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปี 2559 เขียนโดย : ประทีป จำปาศรี
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
 กลุ่มงาน : บริหารงานบุคคล
 เขียนวันที่ : 13-02-2017 17:06:56


สิ่งที่แนบมาด้วย : 42_2017-02-13.pdf
เปิดอ่าน : 259 ครั้ง
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-347280