เวรยามรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560

แต่งตัั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 เขียนโดย : ประทีป จำปาศรี
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
 กลุ่มงาน : บริหารงานบุคคล
 เขียนวันที่ : 14-02-2017 13:50:52


สิ่งที่แนบมาด้วย : 44_2017-02-14.pdf
เปิดอ่าน : 117 ครั้ง
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-347280