แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ประทีป จำปาศรี
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
 กลุ่มงาน : บริหารงานบุคคล
 เขียนวันที่ : 14-02-2017 13:55:51


สิ่งที่แนบมาด้วย : 46_2017-02-14.pdf
เปิดอ่าน : 138 ครั้ง
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-347280