ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครองในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย : สามารถ จิตจรัส
 ตำแหน่ง : ครู
 กลุ่มงาน : ผู้ดูแลระบบ
 เขียนวันที่ : 27-02-2017 09:48:28


สิ่งที่แนบมาด้วย : 50_2017-02-27.pdf
เปิดอ่าน : 1138 ครั้ง
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-347280